Erfeniskwesties


Het overlijden van een familielid is over het algemeen al triest genoeg. Ontstaan er in het verlengde daarvan ook nog problemen over de verdeling van een erfenis, dan lijkt het leed niet meer te overzien.

Houdgreep bij een nalatenschap


Helaas gebeurt dat laatste regelmatig. Zaken en emoties lopen dan door elkaar. Onbedoeld wordt zo’n situatie een soort ‘houdgreep’, waaruit niemand meer los kan komen. Zo kunnen nalatenschapskwesties jarenlang tussen erfgenamen blijven slepen.

Samen werken aan oplossingen


Ik treed op als mediator bij bemiddeling tussen erfgenamen. Binnen het kader van de mediation kijken we gezamenlijk naar mogelijke oplossingen, die recht doen aan alle betrokkenen, zonder (verdere) schade in, en bij voorkeur herstel van, de onderlinge relaties.

Veiligheid


De veilige context van mediation geeft de erfgenamen ruimte om een situatie te doorbreken die hen soms jarenlang gevangen heeft gehouden. Daarmee wordt meestal zowel persoonlijk als zakelijk de lucht geklaard.


" Ik ben zo dankbaar dat jij onze mediator wilde zijn. Na begeleiden en ons de blik laten richten op de toekomst en de kinderen kunnen wij het nu samen. De steun, aanmoediging en bemoediging hebben voor mijn gevoel nooit je professionaliteit in de weg gestaan. Je koos nooit een van de ouders kant, alleen die van de kinderen. "                 ●                 " Kitty’s aanpak is gestructureerd, respectvol en integer. Met oog voor exactheid, evenwicht en detail bewaakt zij tegelijk ook steeds de grote lijn en de voortgang. Naast goed inzicht in de zakelijke aspecten krijgt ieder ook als persoon de aandacht en ruimte die nodig is om tot heldere, werkbare en houdbare opties te komen. Een gezamenlijke oplossing wordt in maatwerk-documenten vastgelegd. "

Kitty Duell zet sinds 1999 haar ervaring en kennis in om mensen en bedrijven in een conflictsituatie te begeleiden naar een voor alle partijen werkbare oplossing. Kitty is veelvuldig gecertificeerd als mediator, trainer en coach. Zij doet mediations en geeft trainingen en presentaties in binnen- en buitenland. Ook voor online mediation ben je welkom bij MediationKit. Bel meteen vrijblijvend voor informatie: 06 54 787 464.