Samengesteld gezinsplan


Bij het aangaan van een nieuw, samengesteld gezin is het verstandig vooraf met elkaar een plan op te stellen hoe met de nieuwe situatie om te gaan, en zo de slagingskans te verhogen.

Een Samengesteld Gezinsplan opstellen


Het vormen van een nieuw gezin is niet eenvoudig. Dat blijkt wel uit het hoge aantal tweede echtscheidingen: 60%. Uit onderzoek is gebleken dat dit voor de kinderen nog meer stress oplevert dan de eerste scheiding.

Ik kan jullie helpen zo’n plan voor een samengesteld gezin (stiefplan) op te stellen. We brengen samen het nieuwe gezin in beeld. Wie horen er allemaal bij? De eigen ouders van het kind en de stiefouder(s) natuurlijk, en de (half)broertjes & zusjes. Uiteraard ook de stief-broertjes & -zusjes en de grootouders en stief-grootouders.

In het stiefplan maak je afspraken over onder andere:

  • Hoe vullen jullie het ouderschap en het stiefouderschap in
  • Wie neemt welke besluiten
  • Welke verantwoordelijkheden krijgt de stiefouder
  • Financiële aspecten
  • Erfrechtelijke aspecten

Ook de andere ouder - de ex-partner - die een ander gezin vormt waar het kind eveneens regelmatig woont, hoort bij het nieuwe gezinssysteem. Met die andere ouder moet veel overlegd worden. Hoe fijn is het voor de kinderen als dit in goede harmonie kan.

Wanneer?


Je kunt het meteen aan het begin doen, wanneer jullie de nieuwe relatie zijn aangegaan. Dat is verstandig, omdat je dan tevoren nadenkt over situaties die je misschien nog niet had bedacht.

Uiteraard kun je ook bij later/inmiddels gerezen problemen in het samengestelde gezin alsnog een stiefplan opstellen, om herhaling of andere problemen voor de toekomst te voorkomen.

Als gecertificeerd Stiefplan-coach kan ik je daarbij goed helpen.

Hoe?


Samen met jullie als ouders / stiefouders verken en benoem ik de kenmerken van het nieuwe gezin, de valkuilen en de mogelijkheden. Waar nodig gaan we ook in op onderliggende vragen die bij jullie leven.

Op die manier leren jullie elkaars gedachten en wensen (nog) beter kennen over de hierboven genoemde onderwerpen, en ook over andere aspecten die voor jullie belangrijk zijn in jullie nieuwe gezin. De afspraken die jullie daar over maken leggen we vast in het Samengesteld Gezinsplan.

Zo help ik jullie, en helpen jullie elkaar, om van jullie nieuwe gezin een succes te maken.


" Ik ben zo dankbaar dat jij onze mediator wilde zijn. Na begeleiden en ons de blik laten richten op de toekomst en de kinderen kunnen wij het nu samen. De steun, aanmoediging en bemoediging hebben voor mijn gevoel nooit je professionaliteit in de weg gestaan. Je koos nooit een van de ouders kant, alleen die van de kinderen. "                 ●                 " Kitty’s aanpak is gestructureerd, respectvol en integer. Met oog voor exactheid, evenwicht en detail bewaakt zij tegelijk ook steeds de grote lijn en de voortgang. Naast goed inzicht in de zakelijke aspecten krijgt ieder ook als persoon de aandacht en ruimte die nodig is om tot heldere, werkbare en houdbare opties te komen. Een gezamenlijke oplossing wordt in maatwerk-documenten vastgelegd. "

Kitty Duell zet sinds 1999 haar ervaring en kennis in om mensen en bedrijven in een conflictsituatie te begeleiden naar een voor alle partijen werkbare oplossing. Kitty is veelvuldig gecertificeerd als mediator, trainer en coach. Zij doet mediations en geeft trainingen en presentaties in binnen- en buitenland. Ook voor online mediation ben je welkom bij MediationKit. Bel meteen vrijblijvend voor informatie: 06 54 787 464.