Strafrechtelijke Kwesties


Bemiddeling in strafrechtelijke kwesties wordt steeds meer toegepast. Het lost dingen op die een strafprocedure niet kán oplossen. Bijvoorbeeld:

 • Met elkaar in gesprek kunnen en antwoord krijgen op vragen
 • Herstel van gevoel van vertrouwen
 • Weer kunnen doorgaan met het gewone leven
 • Afspraken met elkaar maken over oplossingen of regeling van dingen
 • Soms zelfs het niet meer nodig zijn van een verdere strafprocedure

Als mediator heb ik mede aan de wieg gestaan van deze bijzondere vorm van bemiddeling. Het is inmiddels al jaren onderdeel van mijn praktijk.

Het is er voor alle betrokkenen bij een strafrechtelijk feit:


 • Benadeelde
 • Beschuldigde / verdachte / dader
 • Zijdelings betrokkenen

Doel


 • Betrokkenen de kans bieden om op hun eigen manier om te gaan met wat hen overkomen is
 • Hen te helpen het gebeuren zo schadeloos mogelijk te integreren in hun bestaan
 • Hen handvatten te geven om met de opgedane ervaring een meer volwaardige toekomst op te bouwen

Mijn credentials in mediation in strafrechtelijke kwesties


 • Geaccrediteerd MfN trainer in Mediation in Strafrechtzaken
 • Certified IIRP Facilitator - International Institute for Restorative Practices

Trainingen en publicaties


Klik hier voor publicaties of klik hier voor trainingen op dit gebied.


" Ik ben zo dankbaar dat jij onze mediator wilde zijn. Na begeleiden en ons de blik laten richten op de toekomst en de kinderen kunnen wij het nu samen. De steun, aanmoediging en bemoediging hebben voor mijn gevoel nooit je professionaliteit in de weg gestaan. Je koos nooit een van de ouders kant, alleen die van de kinderen. "                 ●                 " Kitty’s aanpak is gestructureerd, respectvol en integer. Met oog voor exactheid, evenwicht en detail bewaakt zij tegelijk ook steeds de grote lijn en de voortgang. Naast goed inzicht in de zakelijke aspecten krijgt ieder ook als persoon de aandacht en ruimte die nodig is om tot heldere, werkbare en houdbare opties te komen. Een gezamenlijke oplossing wordt in maatwerk-documenten vastgelegd. "

Kitty Duell zet sinds 1999 haar ervaring en kennis in om mensen en bedrijven in een conflictsituatie te begeleiden naar een voor alle partijen werkbare oplossing. Kitty is veelvuldig gecertificeerd als mediator, trainer en coach. Zij doet mediations en geeft trainingen en presentaties in binnen- en buitenland. Ook voor online mediation ben je welkom bij MediationKit. Bel meteen vrijblijvend voor informatie: 06 54 787 464.